Loading...

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

advertisement

Добре дошли в нашия уебсайт. Ако продължавате да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да се съобразявате и да сте обвързани със следните условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията ни с вас във връзка с този сайт. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Терминът "уебсайт" или "нас" или "ние" се отнася до собственика на уебсайта. Терминът "потребител" се отнася до посетителя на уебсайта.

Използването на този сайт е предмет на следните условия:

  • Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за обща информация на потребителя и за използване. Той подлежи на промяна без предизвестие.
  • Потребителят потвърждава, че нито ние, нито трети страни предоставяме никакви гаранции, докато потребителят използва този сайт за конкретна цел. Изрично изключваме отговорност за всяка възможна вреда в най-пълната степен, разрешена от закона.
  • Ползването на всякаква информация или материали на този уебсайт от потребителя е изцяло на тяхна отговорност, за което няма да носим отговорност. Отговорността на потребителя е да гарантира, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този сайт, отговарят на специфичните изисквания на потребителя.
  • Този уебсайт съдържа материал, който може да бъде притежаван или лицензиран от нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, вида, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен при получаване на изрично разрешение.
  • Неоторизираното използване на този уебсайт може да доведе до иск за вреди и / или да бъде престъпление.
  • Този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки се предоставят за удобство на потребителя, за да предоставят допълнителна информация. Те не означават, че одобряваме посочения уеб сайт (и). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уеб сайт (и).
  • Потребителят се съгласява да не изпраща незаконно съдържание на този уебсайт и се съгласява да предупреждава собственици на уебсайтове, след като е видял други потребители да го правят.
advertisement